Coaching och kompetensutveckling för placeringsrådgivare

Holmström Consulting erbjuder skräddarsydda coachingpaket för placeringsrådgivare. Målet med coachingen är finslipa kunnandet, säljtekniken, kunskapsbasen och skapa djupare förståelse för placeringskunders behov. Detta upprätthållande av kunskap är ett led i linjen av ESMA kompetensupprätthållande krav (2015/1886) som gäller alla banker och tillhandahållare av investeringstjänster.

Coachingen genomförs lämpligast som ett projekt över tid där man ställer upp mål, följer upp görandet och ser hur målen förverkligas.

En lyckad coaching leder till ökad motivation, höjd försäljning, systematik i görandet och djupare kundrelationer. Istället för att bara gå igenom teori, funderar vi hur denna teori kan omsättas i det praktiska görandet och hur det påverkar helheter.

Genom att skräddarsy coachingarna kan man också punktskola medarbetarna där utvecklingsbehov finns på ett effektivt sätt. Det kan även handla om kortare program eller föreläsningar gällande MIFID II, produkter, relevanta teorier mm.

Som coach fungerar Sven-Eric “Svenne” Holmström. Svenne har arbetat som placeringsspecialist och -chef samt försäljningsdirektör med ansvar för spara och placera i Västra Nyland och Åboland inom Aktia Bank. I sina roller har han aktivt skolat och coachat sina medarbetare inom spara och placera med speciell fokus på kvalitet och kunnande i arbetet. Resultatet av coachingen på området var extremt gott, både vad gäller kvalitet och kvantitet.

Svenne har en medryckande presentationsstil med praktisk fokus. Som coach jobbar han tålmodigt och långsiktigt, han har aldrig trott på “quick fixes” eller “smarta säljslogans”. En mycket viktig egenskap som coach är förmågan att lyssna också efter det som inte sägs. Bankerfarenheten skapar en säkerhet och trovärdighet i görandet, medan det ivriga och medryckande sättet att coacha inspirerar åhörarna att utvecklas och bli bättre!

Kontakta oss på info ( a ) holmstromgroup.com eller 044-766 9568 för offert och skräddarsydd coaching, kompetensutveckling eller punktskolning!

Expertföreläsningar

Tänker Ni ordna en placeringskväll, kundtillställning, seminarium, intern skolning eller nåt annat där ni behöver en expert- / gästföreläsare? Då är Holmström Groups experter ett utmärkt alternativ!

Holmström Group är en oberoende aktör på marknaden. Bolaget har inga avtal om rekommendering, förmedling eller vinkande av placerings- eller andra produkter inom finans- och försäkringsbranschen. Ej heller erbjuder vi individuell placeringsrådgivning eller förmögenhetsförvaltning åt våra kunder. Det gör att vårt budskap uppfattas som mycket pålitligt hos kunder och åhörare.

Som oberoende aktör kan vi inspirera era kunder till sparande, hitta nya idéer, förklara hur olika placeringsprodukter eller placeringsformer fungerar! Våra experter har lång och gedigen erfarenhet från bankbranschen och är vana föredragshållare som fångar publikens intresse.

Vi kan prata om placeringsmarknaden, placeringsprodukter, beskattning inom placerande, hur man bygger sin placeringsplan och håller sig till den, engångsplaceringar vs månadssparande, time management, inspiration till placerande, osv osv. Vi är vana föredragshållare och känner oss bekväma att prata om det mesta som tangerar placeringsmarknaden.

Vi gör våra presentationer ledigt på svenska, finska och engelska.

Kontakta oss för offert på expertföreläsning på info ( a ) holmstromgroup.com eller 044-7669568