Fondkurs i Tenala

Har du alltid önskat att få reda på information om fonder, utan att någon samtidigt säljer sina egna fonder åt dig!? Nu har du Tenalabo chansen!

Sparbanksstiftelsen i Tenala och Holmström Group ordnar tillsammans en GRATIS fondkurs för Tenalabor! Under tre kvällar får du reda på det mesta du behöver om hur fonderna fungerar, hur du väljer fonder och hur du jämför olika fondalternativ! Nedan kursprogrammet:

28.1.2020 Fonder och indexfonder
4.2.2020 Risker och riskhantering
11.2.2020 Hur väljer du rätt fond?

Tid och plats: Kl 18:00 – ca 19:45, Sockenvägen 24, Tenala, kursspråket är svenska.

Anmäl dig senast 23.1.2020 till kursansvarige Svenne Holmström på info@holmstromgroup.com eller 044-766 9568. Meddela vid anmälan om du vill ha kursmaterialet utskrivet på papper eller digitalt (pdf). Med ryms 50 personer i anmälningsordning.

Ingen särskild förhandskunskap behövs, men bra om man har ett intresse för sparande och placerande. Som kursdragare fungerar Svenne Holmström, som är bekant för många Tenalabor från sin tid som chef för Aktias kontor i Ekenäs, Tenala och Bromarf. Sedan 2017 fungerar han som företagare och skolningsansvarig för Finlands Aktiesparare.